Càlculs de poder calorífic, calor, calor específica, massa del combustible, cabal d'aigua i cabal de combustible

Un motor de combustió interna de cilindrada 2.000cc, en el qual s'està utilitzant gasoil com a combustible, necessita una potència de 60 kW per a la seva correcte funcionament. Si la calor específica del gasoil és de 42,4 kJ/kg i el seu poder calorífic superior és de 43,5 MJ/kg, quin cabal de gasoil s'ha de fer arribar al motor cada minut si el rendiment del motor és del 30%?