PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{η=\frac{W}{c·ρ·p_c}}\\[3px] &\cssId{Step2}{η=\frac{21,18MJ}{3L·850kg/m^3·42,5MJ/kg}}\\[3px] &\cssId{Step3}{η=\frac{21,18·10^6J}{3L·850kg/m^3·(42,5·10^6J/kg)}}\\[3px] \end{align}

Calculem el rendiment del grup motobomba dividint el treball útil entre el treball consumit